Podmínky služby - FooEvents

Podmínky služby

Poslední aktualizace: 28. ledna 2021

PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost FooEvents. Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují na společnost FooEvents. Společnost FooEvents nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem od nás se zapojujete do naší "služby" a souhlasíte s následujícími podmínkami ("podmínky služby", "podmínky"), včetně dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na webové stránky přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky poskytování služeb považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služeb.

Podmínky služby se vztahují i na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do stávajícího obchodu. Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi Podmínek služby. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

Náš obchod je provozován na softwaru WordPress a WooCommerce. Ten nám poskytuje platformu pro online elektronické obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše výrobky a služby.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste ve státě nebo provincii svého bydliště alespoň plnoletí, nebo že jste ve státě nebo provincii svého bydliště plnoletí a dali jste nám souhlas s tím, abychom umožnili některému z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.

Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě a (b) změny, které se přizpůsobí technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, používání služby ani přístup ke službě nebo jakémukoli kontaktu na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 - UDĚLENÍ LICENCE

Společnost FooEvents tímto uděluje zákazníkovi v souladu s podmínkami této smlouvy nevýhradní, nepřenosnou licenci k používání svých produktů v rámci své obchodní činnosti a pro své vlastní interní obchodní účely a k žádnému jinému účelu bez výslovného písemného souhlasu společnosti FooEvents. Každý nákup opravňuje zákazníka k jedné licenci na jednu webovou stránku, pokud není zakoupena licence na více domén nebo licence na neomezený počet domén. Zákazník nesmí produkt žádným způsobem prodávat ani distribuovat. Technická podpora bude poskytována pouze původnímu kupujícímu licence, který je ověřen jménem a číslem objednávky.

ODDÍL 4 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost za to, že informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze jako obecné informace a neměly by být používány jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na materiály na těchto stránkách je na vlastní riziko.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 5 - ZMĚNY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit poskytování služby (nebo její části či obsahu) bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení poskytování služby.

ODDÍL 6 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně prostřednictvím našich webových stránek. Těchto výrobků nebo služeb může být omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi podmínkami. Pravidla pro vracení zboží.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji popsali produkty, které se objevují na našich webových stránkách. Nemůžeme však zaručit, že popisy nebudou obsahovat nepřesné nebo neaktuální informace.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů a ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to výhradně na základě našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit nebo restrukturalizovat jakýkoli produkt nebo službu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

ODDÍL 7 - SPRÁVNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A ÚDAJŮ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou týkat objednávek zadaných stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávek, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního posouzení vypadají, že je zadávají obchodníci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s tím, že při všech nákupech v našem obchodě budete uvádět aktuální, úplné a přesné údaje o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

Podrobnější informace naleznete v našem Zásady vracení peněz.

ODDÍL 8 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme kontrolu ani vliv.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním související.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste se seznámili s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran, a že s nimi souhlasíte.

V budoucnu můžeme také prostřednictvím webových stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Na takové nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto Podmínky služby.

ODDÍL 9 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo vyhodnocování obsahu nebo přesnosti a neručíme a neneseme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se pustíte do jakékoli transakce, pečlivě si prostudujte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

ODDÍL 10 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) platit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnostních práv nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Za všechny komentáře, které vytvoříte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou ani za ně neručíme.

ODDÍL 11 - OSOBNÍ ÚDAJE (OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Veškeré podrobnosti týkající se zveřejnění našich informací o ochraně osobních údajů a dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) si můžete přečíst v našem článku. Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 12 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Občas se na našich stránkách nebo ve Službě mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky).

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Žádné uvedené datum aktualizace nebo obnovení použité ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za důkaz, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

ODDÍL 13 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) nabádat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli nezákonných činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) k rozesílání spamu, phishingu, pharm, pretextingu, spideringu, crawlingu nebo scrapování; (j) k jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelům; nebo (k) k narušování nebo obcházení bezpečnostních prvků Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných způsobů použití.

ODDÍL 14 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neručíme za to, že používání našich služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat při používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odebrat nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo nemůžete používat na vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám poskytovány prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou případů, kdy to výslovně uvedeme) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv.

Společnost FooEvents, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo za jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty či škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání nebo výsledné podpory, kterou můžeme poskytnout pro službu nebo jakýkoli obsah (nebo produkt) zveřejněný, přenášený nebo jinak zpřístupněný prostřednictvím služby, a to i v případě, že jsme byli upozorněni na jejich možnost. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 15 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti společnost FooEvents a naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance všech nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku porušení těchto Podmínek poskytování služeb nebo dokumentů, na které se v nich odkazuje, nebo v důsledku porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 16 - ODDĚLITELNOST

V případě, že bude některé ustanovení těchto Podmínek služby označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby, přičemž takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 17 - UKONČENÍ

Závazky a povinnosti stran vzniklé před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Tyto Podmínky služby platí, dokud je vy nebo my nevypovíme. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete naše služby používat, nebo když přestanete naše stránky používat.

Pokud podle našeho vlastního uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu také kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a vy zůstanete povinni uhradit všechny dlužné částky až do data vypovězení včetně; a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

ODDÍL 18 - CELÁ SMLOUVA

Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali.

Tyto Podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a upravují vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).

Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto Podmínek poskytování služeb nebudou vykládány v neprospěch strany, která je vypracovala.

ODDÍL 19 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky služby a všechny samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Jihoafrické republiky.

ODDÍL 20 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Aktuální verzi podmínek poskytování služeb si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich webových stránek nebo služby nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby znamená, že tyto změny přijímáte.

ODDÍL 21 - ZÁSADY PRO VRACENÍ PENĚZ

Naším cílem je zajistit, abyste byli s nákupem zařízení FooEvents zcela spokojeni a aby dobře vyhovovalo vašim požadavkům.

Proto si za svými produkty pevně stojíme a nabízíme Záruka vrácení peněz bez námitek v rámci 14 dní od data původního nákupu abyste si mohli FooEvents koupit s jistotou. Doporučujeme vám však, abyste v případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nejprve využili naše kanály podpory, abychom vám mohli pomoci vyřešit případné problémy předtím, než požádáte o vrácení peněz.

Bohužel, jakmile se na webu objeví Záruka vrácení peněz bez námitek vypršela platnost a naše zásady vrácení peněz se nevztahují na obnovení nebo doživotní licence.

Chcete-li požádat o vrácení peněz, jednoduše vyplňte Žádost o vrácení peněz forma.

Upozorňujeme, že vrácení peněz může trvat až 5 dní.

ODDÍL 22 - PIRÁTSTVÍ

Velmi tvrdě pracujeme na tom, aby společnost FooEvents byla životaschopným podnikem. Nepirátěte, nekupujte ani nestahujte naše produkty z neautorizovaných zdrojů, protože to poškozuje naši schopnost vyvíjet nové produkty a udržovat ty stávající. Každé osobě, o které se domníváme, že používá pirátskou verzi našeho produktu/produktů, bude odmítnuta podpora a může být nahlášena místním úřadům.

ODDÍL 23 - PODPORA

Náš tým podpory pracuje od pondělí do pátku s výjimkou některých státních svátků. V pracovních dnech se snažíme odpovídat na dotazy do 48 hodin, ale občas může být doba odezvy delší v závislosti na objemu podpory. I když se snažíme všechny dotazy na podporu řešit profesionálně a včas, můžeme toho dosáhnout pouze tehdy, pokud od žadatele obdržíme přesné informace a budeme plně spolupracovat. Požadavky na podporu obsahující hrubé, výhružné nebo vulgární výrazy nebudou tolerovány.

ODDÍL 24 - OTÁZKY

Dotazy týkající se našich podmínek poskytování služeb můžete zasílat na adresu Podpora FooEvents.

Nákupní košík